Spog Akademiesebekroning

 

SA AKADEMIE VIR WETENSKAP EN KUNS: BEKRONINGS VIR 2020

Dit is met groot trots wat ons aankondig dat Mnr Johan Bezuidenhout (Voormalige Uitvoerende Hoof) ‘n spesiale toekenning ontvang het vanaf die Raad vir die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Die akademiesebekroning wat hy ontvang het is soos volg:

ELIZABETH C STEIJNMEDALJE

“Hierdie medalje is ingestel om ’n leerkrag te bekroon wat sy of haar opvoedingswerk deur medium van Afrikaans doen en wat hom of haar onderskei het op die gebied van praktiese onderwys en opvoeding binne sowel as buite die klaskamer. Die medalje is vernoem na Elizabeth C Steijn, ’n voormalige hoof van die Afrikaanse Hoër Meisieskool in Pretoria was.

Die prys word vanjaar toegeken aan JM (Johan) Bezuidenhout, Uitvoerende Hoof, Leeuwenhof Akademie. Bezuidenhout is die afgelope 45 jaar verbonde aan die onderwys, waarvan hy 25 jaar as skoolhoof dien en die afgelope sewe jaar as die uitvoerende hoof van Leeuwenhof Akademie. Hy stel deurlopend belang daarin om ’n hoë vlak in die onderwys te handhaaf en voortdurend te verbeter. Sy vakgebied is Afrikaans, maar daarbenewens het hy deur sy loopbaan hom beywer om die wetenskappe ook uit te bou en ’n liefde daarvoor by leerders te kweek. Die moderne wetenskaplaboratorium van die skool het deur sy toedoen tot stand gekom wat sigbaar die waarde van die wetenskap toon.”
(Artikel verskaf deur LitNet.co.za)

Share This Post!

Onlangse Bydraes

Kategorieë

Nog Bydraes

Ontvang ons weeklikse nuusbriewe