Leeuwenhof Akademie – Laerskool:

Die Laerskool is ‘n bakenskool in ‘n snel veranderde wêreld en spog met dinamiese personeel wat streef na uitnemendheid op alle terreine. Deur harde werk, gebede en die strewe na uitnemendheid slaag ons as skoolgemeenskap daarin om ‘n geborge, veilige omgewing te skep waarin elke leerder kan ontwikkel. In ons klein opvoedingskring is daar plek vir elke leerder met sy /haar eie talente en vermoёns en kan elkeen sy /haar eie ideale bereik en drome najaag. Elkeen is ‘n individu wat die geleentheid gegee word om te ontwikkel binne ‘n geborge omgewing. Elkeen se naam en persoonlikheid lê ons na aan die hart en word gekoester. Binne ‘n gesonde dissiplinestelsel, individuele aandag en motivering slaag ons daarin om kompeterend te wees en elkeen te help om hul volle potensiaal te bereik.

Akademie:

In die Laerskool volg ons die Nasionale Kurrikulum, maar werk verrykte temas en werkstukke by om ons leerders deeglik voor te berei ten op sigte van die eise wat die IEB en universiteite stel rakende kennis, insig en toepassing. Die onderrigtaal is Afrikaans en Engels word vanaf Gr. 4 op Eerste Taal vlak aangebied.

Verrykte onderrig sluit in:

 • Moderne, goedtoegeruste Multimedia-Inligtingsentrum
 • Moderne Wetenskaplaboratorium
 • Leessentrum met aanvullende leesprogramme
 • Musieksentrum: – Tromme, – Marimbas, – Viole, – Kitaar, – Sang, -Klavier, – Blokfluite  en Elektriese tromme
 • Robotics
 • Eksperimaats
 • Tegnologie in al die lokale

Graad 1 | Graad 2 | Graad 3

 • Afrikaans
  Luister en praat
  Lees en klanke
  Skryf en handskrif
  Gebruik van die Multimedia – Inligtingsentrum en Interaktiewe witborde
  Zoeloe vanaf Graad 3
  Reading Rocket
 • Wiskunde
  Getalle, bewerkings en verwantskappe
  Patrone, Funksies en Algebra
  Ruimte en Vorm
  Meting
  Datahantering
  Gebruik van die Meting Multimedia – Inligtingsentrum en Interaktiewe witborde. Die Fokus word gehou op basiese getalbegrip en praktiese uitvoering van meting.
 • English
  Listening and speaking
  Reading and phonics
  Writing and handwriting
  Thrass spelling programme
 • Lewensvaardigheid
  Aanvangskennis
  Persoonlike- en Sosiale Welsyn
 • Skeppende kunste:
  Musiek en visuele kuns
 • Addisioneel – Wat maak ons anders?
  Liggaamlike ontwikkeling en beweging – L.O
  Wenners in Jesus en Familiegroepe
  Klasmusiek – Blokfluit vanaf Graad 3
  Kuns vanaf Graad 1
  Skaakperiodes vanaf Graad 2
  Ondersteuningsklasse
  Deelname aan WOW spelfees vanaf Graad 1
 • Leerondersteuningsentrum:
  Spraakterapie
  Arbeidsterapie
  Taalterapie en Remediërende Onderwys
  Opvoedkundige sielkundige

Graad 4 | Graad 5 | Graad 6

 • Afrikaans Eerste Taal
 • Engels Eerste Taal
 • Wiskunde
 • Geïntegreerde Studies
 • Algemene Wetenskap
 • Lewensvaardighede
  Kuns
  Musiek
  L.O
 • Zoeloe
 • Wenners in Jesus en familiegroepe
 • Media – Integrering
 • Reading Rocket
 • Skaakperiode

Graad 7

 • Afrikaans Eerste Taal
 • Engels Eerste Taal
 • Wiskunde
 • Geïntegreerde Studies
 • Algemene Wetenskap
 • Sakestudies
 • Lewensvaardighede
  Kuns
 • Wenners in Jesus en familiegroepe
 • Reading Rocket
 • Leiersontwikkeling
 • Skaakperiode

Sport:

‘n Verskeidenheid sportsoorte word aangebied by die Laerskool. Ons streef na uitnemendheid. Ons fokus op die diversiteit van die leerders en ook om die leerder se volle potensiaal te ontdek en te ontwikkel.

Ons streek, wat bestaan uit 11 skole word opgedeel in twee groepe: die top 5 skole in ‘n groep; en die die res in die ander. Saam met ons vriendskaplike byeenkomste word twee dorps-interlaer byeenkomste gehou waarna al die eerste en tweede plek atlete deurdring na die Interlaer byeenkoms. Leeuwenhof is deel van die top 5 skole en neem deel teen:

Top 5 Skole:
1. Oosterkruin
2. Leeuwenhof
3. Bedfordview
4. Edeglen
5. Primrose

Leeuwenhof Akademie neem aan die Super 8 Atletiek byeenkoms deel teen skole van ‘n duisend kinders plus en behaal ‘n derder plek.

Elke streek speel twee rondtes gholf. Die skole wat 1ste, 2de of 3e eindig in hulle streek word genooi na die Ekurhuleni finale toe.
‘n Amptelike voorgee is nie ‘n vereiste nie, maar dit is voordelig vir spelers om ‘n amptelike voorgee te hê wanneer hul genooi word om aan die provinsiale proewe deel te neem. Leerders wat nie ‘n voorgee het nie speel dan outomaties van ‘n 18 voorgee af.
Die kompetisiedae speel die spelers in twee verskillende formate naamlik:
Elke speler speel van geen voorgee af bv 1 oor baansyfer is 1 punt en gelykstaande aan baansyfer is 2 punte.
IPS – Elke speler se telling word bereken volgens sy voorgee.
Dit wil sê dat daar wenners gekies word volgens beide formate.
Die landloop val onder dieselfde liga as atletiek en ons neem teen die volgende skole deel.
Top 5 Skole:
1. Oosterkruin
2. Leeuwenhof
3. Bedfordview
4. Edeglen
5. Primrose
In die voor-seisoen neem ons aan vriendskaplike wedstryde deel ter voorbereiding vir ons liga. Hiermee saam bied ons ‘n aandreeks in voor-seisoen aan. Ons neem aan die D13 liga deel waartydens ons teen agt ander privaatskole speel. Die wenners van die liga dring deur na die ISASA-uitspele.
Leeuwenhof Akademie speel in die A liga krieket. En neem teen die volgende skole deel.
Top 6 Skole:
1. Leeuwenhof
2. Randhart
3. President Steyn
4. Marist Brothers
5. Orion
6. Waterstone College

Ons laerskool neem deel aan die Premier Liga in die Ooste streek. Skole in die Premier liga word ingedeel in drie afdelings. Die skole in die Oos en Sentraal word saam in die afdelings opgedeel.
Ons liga westryde word teen die skole in die A afdeling gespeel.

Oos en Sentraal A:
1. Leeuwenhof
2. Jan Cilliers
3. Dalmondeor
4. Genl. Alberts
5. Genl. C de Wet
6. Fontainebleau
Elke streek speel hul liga waar elke skool teen elke ander skool wat liga speel in daardie streek moet speel in die vogende afdelings:

Top 5 Skole:
o/9 gemeng
o/11 gemeng
o/13 gemeng
o/13 dogters

Spanne bestaan uit 6 spelers plus n reserwe. Ligas begin in tweede termyn en moet voor distriks finaal afgehandel wees. Spanne wat eerste en tweede eindig in elke afdeling van dorpstreek kwalifiseer om in distriksfinaal te speel. By Distriksfinaal kwalifiseer elke span wat eerste en tweede eindig om in Gauteng finaal te speel.

Leeuwenhof neem aan die ISASA swem liga deel.
Leeuwenhof Akademie neem aan die ISASA liga deel. Ons spog met junior en senior seuns spanne en ‘n dogters span. Ons neem teen die volgende skole deel.
Top 6 Skole:
1. Leeuwenhof
2. Reddam House Waterfall
3. Grayston
4. De La Salle Holy Cross
5. Pinnacle College
6. Redhill
Die super 8 reeks bestaan uit 8 skole wat in 8 dissiplines teen mekaar kompeteer. Die 8 dissiplines strek oor beide sport en kultuur gebied. Die 8 skole wat aan die kompetisie deelneem is:
Top 8 Skole:
1. Leeuwenhof Akademie
2. Goudkop Laerskool
3. La Hoff Laerskool
4. Laerskool Risiville
5. Laerskool Jordania
6. Laerskool Brits
7. Laerskool Lichtenburg
8. Laerskool Kroonheuwel

Skole moet in ten minste 7 van die 8 aktiwiteite deelneem wat die volgende bevat:

Die 8 Aktiwiteite:
1. Rugby
2. Netbal
3. Krieket
4. Atletiek
5. Tennis
6. Skaak
7. Redenaars
8. Koor

Kultuur:

Leeuwenhof Akademie bied ‘n mengelmoes van kultuuraktiwiteite aan. Die fokus word op die totale ontwikkeling van die kind geplaas. Karakter- en vaardigheidsontwikkeling, geleenthede en blootstelling vorm deel van die doelwitte van die Kultuurdepartement.

Die kultuurpot van die skool borrel met die volgende aktiwiteite:

Musieksentrum

Verskaf onderrig teen addisionele koste in die volgende dissiplines:

 • Klavier
 • Viool
 • Blokfluit
 • Kitaar
 • Klawerbord
 • Vokaal
 • Musiekteorie

Die musieksentrum bied ook jaarliks ‘n “Snuiter Simfonie Konsert” optrede aan, in samewerking met ‘n simfonie-orkes.

Kultuur Aktiwiteite:

Die volgende aktiwiteite word by die laerskool aangebied:

 • Juniorkoor (Gr. 1 tot 3)
 • Seniorkoor (Gr. 4 tot 7)
 • Marimba Orkes (Gr. 4 tot 7)
 • ATKV-Redenaars (Interne – , Streek – en Nasionale deelname,

Spelkompetisie, Spanredenaars)

 • Public Speaking
 • Afhangende van die skool se program: revue, musiekblyspel of ander konsertdeelnames.
 • Djembe tromme
 • Redenaars

  Koor

  Nuus:

  Laerskool: Toneelgroep

  September 18th, 2021|0 Comments

  Laerskool: Toneelgroep Dit is met groot trots en blydskap dat ons die volgende berig plaas van ons Laerskool Toneelgroep: Die Ramkatte is aangekondig, by vandag se finale rondte, as die Op Die Planke Toneelfees [...]

  Laerskool Krieket

  Maart 10th, 2020|0 Comments

  Laerskool Krieket: Jaydan Benecke is gekies vir die Eastern Gauteng o/11A krieketspan wat in Desember in Witrivier aan ‘n toernooi deelgeneem het.

  Fotos:

  [/fusion_gallery]

  Ons Personeel:

  Intermediêre Fase

  Jaco Lessing
  Jaco LessingUitvoerende Hoof
  Thinus Enslin
  Thinus EnslinLaerskool Hoof
  Thys de Villiers
  Thys de VilliersAdjunkhoof
  Departementshoof: Sport       Vakhoof: Robotika en IT       Vakonderwyser: Wetenskap en IT
  Marsha Wagner
  Marsha WagnerBemarker
  Charmaine Bosman
  Charmaine BosmanDepartementshoof Kultuur
  Vakhoof: Sosiale Wetenskap     Vakonderwyser: Afrikaans en Sosiale Wetenskap
  [/fusion_builder_column_inner]
  Rouxelle van Niekerk
  Rouxelle van NiekerkDepartementshoof Akademie
   Vakhoof: EBW   Vakonderwyser: EBW en Wiskunde
  Ashlé van Aardt
  Ashlé van AardtDepartementshoof Organisatories en dissipline
  Vakhoof: Lewensvaardigheid en IsiZulu        Vakonderwyser: Afrikaans en Lewensvaardigheid
  Elize Language
  Elize LanguageBestuur Sekretaresse
  Vakhoof: Wiskunde en Skaak
  Kobie Pretorius
  Kobie PretoriusDepartementshoof: Musiek
  Vakonderwyser: Klasmusiek
  Sjaninka Lubbe-Louw
  Sjaninka Lubbe-LouwGraadhoof: Graad 7
  Vakhoof: Afrikaans       Vakonderwyser: Afrikaans
  Ruben Scheepers
  Ruben Scheepers
  Vakonderwyser: Sosiale Wetenskappe, Lewensorïentering en Robotika
  Linda van der Meijden
  Linda van der MeijdenGraadhoof: Graad 6
  Vakhoof: Engels      Vakonderwyser: Engels
  Jesica Wessels
  Jesica Wessels
  Vakonderwyser: Engels
  Rynhard du Preez
  Rynhard du Preez
  Vakonderwyser: Wetenskap en Social Wetenskappe
  Michelle Allers
  Michelle AllersGraadhoof: Graad 5
  Vakhoof: Wetenskap      Vakonderwyser: Wetenskap en Wiskunde
  Daymin Jansen van Vuuren
  Daymin Jansen van Vuuren
  Vakonderwyser: Wiskunde, Afrikaans en Sosiale Wetenskap
  Tersia Byleveldt
  Tersia ByleveldtGraadhoof: Graad 4
  Vakonderwyser: Engels en Sosiale Wetenskap
  Nicolene Smit
  Nicolene Smit
  Vakonderwyser: Kuns en Lewensvaardigheid
  Igna Janse van Rensburg
  Igna Janse van Rensburg
  Mediasentrum
  Nomsa Mashupa
  Nomsa Mashupa
  Vakonderwyser: Zoeloe en Tromme
  André Nel
  André Nel
  Vakhoof: Skaak
  Colette Jacobs
  Colette JacobsLaerskool Sekretaresse

  Junior Fase

  Cherez de Beer
  Cherez de BeerGraadhoof: Graad 1
  Graad 1
  Yolandé Kotzé
  Yolandé Kotzé
  Graad 1
  Jessica de Villiers
  Jessica de Villiers
  Graad 1
  Adél Cromhout
  Adél CromhoutDepartementshoof: Grondslagfase
  Graad 2
  Laura van Niekerk
  Laura van NiekerkGraadhoof: Graad 2
  Graad 2
  Jean-Maré Witte
  Jean-Maré Witte
  Graad 2
  Carla Seeley
  Carla SeeleyGraadhoof: Graad 3
  Graad 3
  Robyn Booyens
  Robyn Booyens
  Graad 3
  Ané Dry
  Ané Dry
  Graad 3
  [/fusion_builder_row_inner]

  VOORSKOOL

  HOËRSKOOL

  Ontvang ons weeklikse nuusbriewe