Leeuwenhof Akademie – Laerskool:

Die Laerskool is ‘n bakenskool in ‘n snel veranderde wêreld en spog met dinamiese personeel wat streef na uitnemendheid op alle terreine. Deur harde werk, gebede en die strewe na uitnemendheid slaag ons as skoolgemeenskap daarin om ‘n geborge, veilige omgewing te skep waarin elke leerder kan ontwikkel. In ons klein opvoedingskring is daar plek vir elke leerder met sy /haar eie talente en vermoёns en kan elkeen sy /haar eie ideale bereik en drome najaag. Elkeen is ‘n individu wat die geleentheid gegee word om te ontwikkel binne ‘n geborge omgewing. Elkeen se naam en persoonlikheid lê ons na aan die hart en word gekoester. Binne ‘n gesonde dissiplinestelsel, individuele aandag en motivering slaag ons daarin om kompeterend te wees en elkeen te help om hul volle potensiaal te bereik.

Akademie:

In die Laerskool volg ons die Nasionale Kurrikulum, maar werk verrykte temas en werkstukke by om ons leerders deeglik voor te berei ten op sigte van die eise wat die IEB en universiteite stel rakende kennis, insig en toepassing. Die onderrigtaal is Afrikaans en Engels word vanaf Gr. 4 op Eerste Taal vlak aangebied.

Verrykte onderrig sluit in:

 • Moderne, goedtoegeruste Multimedia-Inligtingsentrum
 • Moderne Wetenskaplaboratorium
 • Leessentrum met aanvullende leesprogramme
 • Musieksentrum: – Tromme, – Marimbas, – Viole, – Kitaar, – Sang, -Klavier, – Blokfluite  en Elektriese tromme
 • Robotics
 • Eksperimaats
 • Tegnologie in al die lokale

Graad 1 | Graad 2 | Graad 3

 • Afrikaans
  Luister en praat
  Lees en klanke
  Skryf en handskrif
  Gebruik van die Multimedia – Inligtingsentrum en Interaktiewe witborde
  Zoeloe vanaf Graad 3
  Reading Rocket
 • Wiskunde
  Getalle, bewerkings en verwantskappe
  Patrone, Funksies en Algebra
  Ruimte en Vorm
  Meting
  Datahantering
  Gebruik van die Meting Multimedia – Inligtingsentrum en Interaktiewe witborde. Die Fokus word gehou op basiese getalbegrip en praktiese uitvoering van meting.
 • English
  Listening and speaking
  Reading and phonics
  Writing and handwriting
  Thrass spelling programme
 • Lewensvaardigheid
  Aanvangskennis
  Persoonlike- en Sosiale Welsyn
 • Skeppende kunste:
  Musiek en visuele kuns
 • Addisioneel – Wat maak ons anders?
  Liggaamlike ontwikkeling en beweging – L.O
  Wenners in Jesus en Familiegroepe
  Klasmusiek – Blokfluit vanaf Graad 3
  Kuns vanaf Graad 1
  Skaakperiodes vanaf Graad 2
  Ondersteuningsklasse
  Deelname aan WOW spelfees vanaf Graad 1
 • Leerondersteuningsentrum:
  Spraakterapie
  Arbeidsterapie
  Taalterapie en Remediërende Onderwys
  Opvoedkundige sielkundige

Graad 4 | Graad 5 | Graad 6

 • Afrikaans Eerste Taal
 • Engels Eerste Taal
 • Wiskunde
 • Geïntegreerde Studies
 • Algemene Wetenskap
 • Lewensvaardighede
  Kuns
  Musiek
  L.O
 • Zoeloe
 • Wenners in Jesus en familiegroepe
 • Media – Integrering
 • Reading Rocket
 • Skaakperiode

Graad 7

 • Afrikaans Eerste Taal
 • Engels Eerste Taal
 • Wiskunde
 • Geïntegreerde Studies
 • Algemene Wetenskap
 • Sakestudies
 • Lewensvaardighede
  Kuns
 • Wenners in Jesus en familiegroepe
 • Reading Rocket
 • Leiersontwikkeling
 • Skaakperiode

Sport:

‘n Verskeidenheid sportsoorte word aangebied by die Laerskool. Ons streef na uitnemendheid. Ons fokus op die diversiteit van die leerders en ook om die leerder se volle potensiaal te ontdek en te ontwikkel.

Ons streek, wat bestaan uit 11 skole word opgedeel in twee groepe: die top 5 skole in ‘n groep; en die die res in die ander. Saam met ons vriendskaplike byeenkomste word twee dorps-interlaer byeenkomste gehou waarna al die eerste en tweede plek atlete deurdring na die Interlaer byeenkoms. Leeuwenhof is deel van die top 5 skole en neem deel teen:

Top 5 Skole:
1. Oosterkruin
2. Leeuwenhof
3. Bedfordview
4. Edeglen
5. Primrose

Leeuwenhof Akademie neem aan die Super 8 Atletiek byeenkoms deel teen skole van ‘n duisend kinders plus en behaal ‘n derder plek.

Elke streek speel twee rondtes gholf. Die skole wat 1ste, 2de of 3e eindig in hulle streek word genooi na die Ekurhuleni finale toe.
‘n Amptelike voorgee is nie ‘n vereiste nie, maar dit is voordelig vir spelers om ‘n amptelike voorgee te hê wanneer hul genooi word om aan die provinsiale proewe deel te neem. Leerders wat nie ‘n voorgee het nie speel dan outomaties van ‘n 18 voorgee af.
Die kompetisiedae speel die spelers in twee verskillende formate naamlik:
Elke speler speel van geen voorgee af bv 1 oor baansyfer is 1 punt en gelykstaande aan baansyfer is 2 punte.
IPS – Elke speler se telling word bereken volgens sy voorgee.
Dit wil sê dat daar wenners gekies word volgens beide formate.
Die landloop val onder dieselfde liga as atletiek en ons neem teen die volgende skole deel.
Top 5 Skole:
1. Oosterkruin
2. Leeuwenhof
3. Bedfordview
4. Edeglen
5. Primrose
In die voor-seisoen neem ons aan vriendskaplike wedstryde deel ter voorbereiding vir ons liga. Hiermee saam bied ons ‘n aandreeks in voor-seisoen aan. Ons neem aan die D13 liga deel waartydens ons teen agt ander privaatskole speel. Die wenners van die liga dring deur na die ISASA-uitspele.
Leeuwenhof Akademie speel in die A liga krieket. En neem teen die volgende skole deel.
Top 6 Skole:
1. Leeuwenhof
2. Randhart
3. President Steyn
4. Marist Brothers
5. Orion
6. Waterstone College

Ons laerskool neem deel aan die Premier Liga in die Ooste streek. Skole in die Premier liga word ingedeel in drie afdelings. Die skole in die Oos en Sentraal word saam in die afdelings opgedeel.
Ons liga westryde word teen die skole in die A afdeling gespeel.

Oos en Sentraal A:
1. Leeuwenhof
2. Jan Cilliers
3. Dalmondeor
4. Genl. Alberts
5. Genl. C de Wet
6. Fontainebleau
Elke streek speel hul liga waar elke skool teen elke ander skool wat liga speel in daardie streek moet speel in die vogende afdelings:

Top 5 Skole:
o/9 gemeng
o/11 gemeng
o/13 gemeng
o/13 dogters

Spanne bestaan uit 6 spelers plus n reserwe. Ligas begin in tweede termyn en moet voor distriks finaal afgehandel wees. Spanne wat eerste en tweede eindig in elke afdeling van dorpstreek kwalifiseer om in distriksfinaal te speel. By Distriksfinaal kwalifiseer elke span wat eerste en tweede eindig om in Gauteng finaal te speel.

Leeuwenhof neem aan die ISASA swem liga deel.
Leeuwenhof Akademie neem aan die ISASA liga deel. Ons spog met junior en senior seuns spanne en ‘n dogters span. Ons neem teen die volgende skole deel.
Top 6 Skole:
1. Leeuwenhof
2. Reddam House Waterfall
3. Grayston
4. De La Salle Holy Cross
5. Pinnacle College
6. Redhill
Die super 8 reeks bestaan uit 8 skole wat in 8 dissiplines teen mekaar kompeteer. Die 8 dissiplines strek oor beide sport en kultuur gebied. Die 8 skole wat aan die kompetisie deelneem is:
Top 8 Skole:
1. Leeuwenhof Akademie
2. Goudkop Laerskool
3. La Hoff Laerskool
4. Laerskool Risiville
5. Laerskool Jordania
6. Laerskool Brits
7. Laerskool Lichtenburg
8. Laerskool Kroonheuwel

Skole moet in ten minste 7 van die 8 aktiwiteite deelneem wat die volgende bevat:

Die 8 Aktiwiteite:
1. Rugby
2. Netbal
3. Krieket
4. Atletiek
5. Tennis
6. Skaak
7. Redenaars
8. Koor

Kultuur:

Leeuwenhof Akademie bied ‘n mengelmoes van kultuuraktiwiteite aan. Die fokus word op die totale ontwikkeling van die kind geplaas. Karakter- en vaardigheidsontwikkeling, geleenthede en blootstelling vorm deel van die doelwitte van die Kultuurdepartement.

Die kultuurpot van die skool borrel met die volgende aktiwiteite:

Musieksentrum

Verskaf onderrig teen addisionele koste in die volgende dissiplines:

 • Klavier
 • Viool
 • Blokfluit
 • Kitaar
 • Klawerbord
 • Vokaal
 • Musiekteorie

Die musieksentrum bied ook jaarliks ‘n “Snuiter Simfonie Konsert” optrede aan, in samewerking met ‘n simfonie-orkes.

Kultuur Aktiwiteite:

Die volgende aktiwiteite word by die laerskool aangebied:

 • Juniorkoor (Gr. 1 tot 3)
 • Seniorkoor (Gr. 4 tot 7)
 • Marimba Orkes (Gr. 4 tot 7)
 • ATKV-Redenaars (Interne – , Streek – en Nasionale deelname,

Spelkompetisie, Spanredenaars)

 • Public Speaking
 • Afhangende van die skool se program: revue, musiekblyspel of ander konsertdeelnames.
 • Djembe tromme
 • Redenaars

  Koor

  Nuus:

  Leeuwenhof Redenaars

  Februarie 22nd, 2021|0 Comments

  Laerskool en Hoërskool Interne Redenaars: Gedurende die epidemie kan ons nie ons kinders ondersteun tydens dié jaar se redenaars soos van te vore nie. Maar Leeuwenhof is trots om te laat weet dat u [...]

  SPOG AKADEMIESEBEKRONING

  Mei 27th, 2020|0 Comments

  Spog Akademiesebekroning   SA AKADEMIE VIR WETENSKAP EN KUNS: BEKRONINGS VIR 2020 Dit is met groot trots wat ons aankondig dat Mnr Johan Bezuidenhout (Voormalige Uitvoerende Hoof) ‘n spesiale toekenning ontvang [...]

  Wêreldkampioenskappe – Trampolien

  Maart 10th, 2020|0 Comments

  Wêreldkampioenskappe - Trampolien: Reegan Jardim het vanaf 1 – 10 Desember 2019 Suid-Afrika tydens die Trampolien Wêreldkampioenskappe in Tokyo verteenwoordig. Reegan het ‘n skitterende 10de plek uit 42 deelnemende lande verwerf in sy ouderdomsgroep. [...]

  Laerskool Krieket

  Maart 10th, 2020|0 Comments

  Laerskool Krieket: Jaydan Benecke is gekies vir die Eastern Gauteng o/11A krieketspan wat in Desember in Witrivier aan ‘n toernooi deelgeneem het.

  Suid-Afrikaanse Skaakkampioenskappe

  November 23rd, 2019|0 Comments

  Suid-Afrikaanse skaakkampioenskappe: Vanjaar, 2019, was ‘n groot jaar vir die skaak by Leeuwenhof Akademie. Die Laerskool spog met 4 spelers wat aan die Suid Afrikaanse skaakkampioenskappe by Birchwood Hotel in Boksburg gaan deelneem vanaf [...]

  Netbalnuus

  Augustus 22nd, 2019|0 Comments

  Netbalnuus: Ons netbalspanne het op Donderdag 27 Junie 2019 aan die ISASA uitspele deel geneem. Ons spanne het uitstekend gevaar.  Uitslae is soos volg: 0/10 ISASA kampioene [...]

  Laerskool Skaak

  Julie 19th, 2019|0 Comments

  Laerskool Skaak: Leeuwenhof Akademie het op Saterdag, 11 Mei 2019 deelgeneem aan die Ekurhuleni Noord Distrikskampioenskappe. Daar het 419 kinders deelgeneem waarvan 14 Leeuwenhof leerders was. Die volgende kinders het gekwalifiseer vir die Distriksspan: [...]

  Wetenskap Ekspo

  Junie 3rd, 2019|0 Comments

  Wetenskap Ekspo: Jong wetenskaplikes van Leeuwenhof Akademie het op Donderdag 16 Mei 2019 met groot opgewondenheid uitgesien na die wetenskap ekspo van 2019.  Die top projekte van elke graad is uitgestal vir leerders en [...]

  Fotos:

  [/fusion_gallery]

  Ons Personeel:

  Senior Fase

  Jaco Lessing
  Jaco LessingUitvoerende Hoof
  Thinus Enslin
  Thinus EnslinLaerskool Hoof
  Thys de Villiers
  Thys de VilliersAdjunkhoof
  Vakhoof: Sakestudies Wetenskap
  Erich van Rooyen
  Erich van RooyenAfdelinghoof: Sport Geïntegreerde Studies
  Charmaine Bosman
  Charmaine BosmanAfdelingshoof: Akademie en Kultuur Geïntegreerde
  Studies Afrikaans
  Ashlé van Aardt
  Ashlé van AardtAfdelingshoof: Organisatories
  Vakhoof: Kuns, Musiek en Lewensvaardigheid Afrikaans
  Kobie Pretorius
  Kobie PretoriusAfdelingshoof: Musiek
  Tersia Byleveldt
  Tersia ByleveldtGraadhoof: Gr. 4 Engels
  Linda van der Meijden
  Linda van der MeijdenGraadhoof: Gr. 6
  Vakhoof: Engels
  Elize Language
  Elize LanguageVakhoof: Wiskunde
  Sonja Keet
  Sonja KeetVakhoof: Afrikaans, Reading Rocket Afrikaans
  Christine Wood
  Christine WoodEngels
  Michelle Allers
  Michelle AllersVakhoof: Wetenskap
  Daymin Jansen van Vuuren
  Daymin Jansen van VuurenWiskunde
  Annemarie Smit
  Annemarie SmitWiskunde, Sakestudies
  Nicolene Smit
  Nicolene SmitKuns
  Nomsa Mashupa
  Nomsa MashupaZulu Tromme
  Elize Van Wyk
  Elize Van WykMediasentrum
  Ruben Scheepers
  Ruben ScheepersOnderwysstudent

  Junior Fase

  Helena Pretorius
  Helena PretoriusAfdelingshoof: Grondslagfase Gr. 1
  Yolande Beylefeld
  Yolande BeylefeldGraadhoof Gr. 1
  Yolande Kotzé
  Yolande KotzéGraad 1
  Laura van Niekerk
  Laura van NiekerkGraadhoof - Gr. 2
  Carla Seeley
  Carla SeeleyGraad 2
  Zanri van Zyl
  Zanri van ZylGraad 2
  Marché Swanepoel
  Marché SwanepoelGraadhoof: Gr. 3
  Lisa Verwey
  Lisa VerweyGraad 3
  Jessica de Villiers
  Jessica de VilliersGraad 3

  VOORSKOOL

  HOËRSKOOL

  Ontvang ons weeklikse nuusbriewe