Die drie varkies: Lesse rakende trauma

Geskryf deur: Dr. Elzette Fritz – Opvoedkundige sielkundige Tel:0833251794
Taalversorging: Linda van Niekerk – Opvoedkundige sielkundige Tel: 0825679156

Daar is verskeie weergawes van die verhaal van die Drie varkies en allerlei interpretasies, gepaardgaande met die syfer “drie” wat verband hou met godsdiens, wiskunde, sielkunde en die heelal. Die vraag wat ek myself moes afvra was of die varkies oud genoeg was om in die wye wêreld in te gaan, met die verwagting om na hulself om te sien toe Mamma Vark nie meer vir hulle kon sorg nie? Ek het al baie gewonder waar Pappa Vark in die verhaal was? Sy afwesigheid hou dalk verband met klein jakkalsies, wie sal weet….?

Nêrens word melding gemaak van die ontwikkelingsfase van die varkies nie en tog is dit bepalend vir die interpretasie van die verhaal. Elke ontwikkelingfase bring unieke uitdagings sowel as verantwoordelikhede mee. Is dit nie ironies dat gedurende tye van swaarkry, die verwagtinge wat aan kinders gestel word soms juis onvanpas is nie? Kinders betree die wye wêreld tans gewapen met maskers en handreinigers.

Ouers en versorgers, in ‘n poging tot beheer oor die onbeheerbare, verander soms self in wolwe soos die aandag toegespits word op huiswerkopdragte en eksamenpunte. In ‘n wêreld van grootskaalse onsekerheid, is dit mos makliker om te fokus op dit wat beheerbaar lyk, nie waar nie? Kinders word uitgevreet vir hul disregulering en prikkelbaarheid, wat aan hulle gemodelleer word deur primêre versorgers in hul lewe, wie se interne huisies nou self verkrummel.

Die Wolf

Almal word tans gekonfronteer met die COVID-19 virus wolf wat buite elke deur grynslag en almal se angsvlakke opjaag. Vir baie mense is hierdie wolf ‘n veelkoppige monster weens onsekerheid rakende immuniteit, die toekoms van besighede en finansiële oorlewing ten tye van ‘n duistere ekonomie.

Die wolf se grootte en gevaarfaktor is vir elkeen anders, afhangende van die ervaring van vorige wolwe in die persoon se lewensgeskiedenis en die sukses waarmee daardie wolwe oorkom is.

Sommige mense dra hul wolwe van die verlede saam met hulle soos ‘n skaduwee, of mantel waaragter hulle wegkruip. So verdoesel hulle hul eie skaamte en ‘n belewing van onwaardigheid. Hulle ‘byt’ hulself so nou-en-dan vir hul tekortkominge en kasty hulself vir hul menslike tekortkominge. Ander, is weer wolwe wat soos skaap se kind deur die lewe stap en hul slagtande wys wanneer die nood druk.

Ek glo daar is ‘n wolf in elke mens en die uitdaging is dalk nie die virus nie, maar eerder hoe interne wolwe geleiband kan word om ander en die self van verwoesting te beskerm. Die wyse persoon sal ‘n oog op die interne wolf hou en meer energie spandeer om hierdie wolf te tem. Sodoende is die fokus op ander se wolwe minder krities en oordeel meer verdraagsaam.

Drie Varkies:

Jy kan self besluit met watter varkie jy identifiseer. Vanaf ‘n neurologiese oogpunt mag die eerste varkie moontik kinderlik jonk wees. Dit herinner my aan die breinstam wat slegs ingestel is op basiese oorlewing en  behoeftebevrediging sonder die geskenk van kritiese en reflektiewe beplanning en denke.

Met die eerste gewaarwording van die wolf het die varkie instinktief oorgegaan in ‘n fisiologiese oorlewingstryd waar alles uitgeskei is. Hy het homself letterlik bevark! Die wolf was so ontsenu dat sy aptyt momenteel vergete was en dit het die varkie genoeg kans gegee om weg te hardloop na sy boetie se huis. Vele mense mag moontlik in die geheim met hierdie varkie identifiseer.

Almal het al ‘n glipsie beleef wanneer die senuwee oorweldig is. Dit is dus te verstane dat tioletpapier met die aankondiging van die grendelfase, die eerste item van aankope was. Die tweede varkie, skat ek, was ietwat ouer en het met meer emosie gereageer danksy die meer ontwikkelde limbiese gedeelte van die brein. Dié varkie het ook met vrees gereageer en selfs aanvanklik probeer om van wolf ‘n vriend te maak, denkende aan die gesegde van hou jou vriende naby en jou vyande nader. Vrees en angs het die nare geneigdheid om die mens van helder logika te beroof en tot ‘n primitiewe spesie te reduseer…in ‘n oogwink verander mens in ‘n klein kindjie – magteloos en uitgelewer.

Temperament en omstandighede bepaal wie gaan vries, veg of vlug…Hierdie varkie het spoedig tot vlug oorgegaan toe hy besef wolf is geen maatjie nie. Die derde varkie was ouer, meer volwasse in sy denke en ervaring, sy opvoedingsjare was minder traumaties en hy het hegte bindingsverhoudinge met versorgers gehad. Sy gemoedshuisie was stewiger en hy het die lewe met ‘n gevoel van genoegdoening en selfvertroue trotseer. Hy het gelukkig van wolf geweet en tydens gesprekvoering met van die ander inwoners van die bos vroegtydig planne beraam om homself teen wolf te beveilig.

Huise:

‘n Huis gekenmerk deur emosionele self-regulering, effektiewe kommunikasiepatrone, ‘n godsdienstige of spirituele oortuiging, empatie vir ander se sienswyses en ‘n gesonde sin vir humor, sal makliker die aanslae van wolwe oorleef.

In huise soos hierdie word kinders gesien én gehoor, erkenning word aan hul emosies gegee, probleemoplossende en kreatiewe denke word aangemoedig en foute as leerskool bestempel. Daar word genoegsame tyd saam met die kinders deurgebring met die wete dat dit die grondslag van ‘n stewige fondament lê.

Die versorgers in hierdie huise sorteer hul eie emosionele bagasie uit sonder om dit aan die kinders te oorhandig. Daar is waardering vir die vele skakerings van emosies en kinders word waardeer vir hul eie unieke menswees.

Huise vereis deurlopende aandag sodat krake dadelik herstel kan word aangesien die wolwe van die lewe wel ‘n merk los. Almal weet dat kleiner krake self toegemessel kan word terwyl groter krake kundige vernuf vereis. Die derde varkie se redding was moontlik dat hy vroegtydig by kundiges aangeklop het om seker te maak dat sy huisie die aanslae van buite sou kon weerstaan.

Share This Post!

Bronne:

Onlangse Bydraes

Kategorieë

Nog Bydraes