DIE BELANG VAN SPEL TYDENS TERAPIE

Wanneer ‘n kind verwys word vir spraakterapie, vind ‘n gesprek tussen die ouer en spraakterapeut plaas om te bepaal waaroor die ouer besorg is.  Agtergrondsinligting word ingewin en die spraakterapeut voer ‘n evaluasie op die kind uit.  Indien daar wel uitvalle voorkom word terapie aanbeveel.  Terapie vind dan plaas deur middel van spel!

Op die oog af lyk dit dalk net soos speel, maar hierdie benadering word spel-gebasseerde terapie genoem.  Spel-gebasseerde terapie is wanneer ‘n spraakterapeut terapie beplan rondom ‘n spesifieke speelding of speletjie.  Die spraakterapeut skep geleenthede vir die kind om die doelwitvaardighede op ‘n natuurlike manier in te oefen terwyl die kind speel!  Dit is belangrik dat die speelgoed en speletjies relevant is tot die kind se ouderdom en belangstelling.

Voordele van spel-gebasseerde terapie

  • Spel-gebasseerde terapie is pret en voel nie soos werk nie!
  • Spel-gebasseerde terapie motiveer kinders om op ‘n natuurlike manier deel te neem.
  • Spel-gebasseerde terapie verhoog belangstelling en dus ook aandag en konsentrasie.
  • Spel-gebasseerde terapie bou positiewe interaksies en verhoudings met die terapeut.
  • Spel-gebasseerde terapie skep ‘n veilige omgewing vir nuwe spraak- en taalvaardighede om ingeoefen te word.
  • Spel-gebasseerde terapie vereis beurtname en sodoende word doelwitte op ‘n spelender manier bemeester.
  • Spel-gebasseerde terapie skep die geleentheid vir elke kind om op sy eie tempo te vorder sonder onnodige druk.
  • Spel-gebasseerde terapie help kinders om aangeleerde vaardighede oor te dra na regte lewensgebeurtenisse wat lei tot vinnige vordering.

Kinders (en die terapeut) geniet spraakterapie en speel-speel bemeester hulle hul spraak- en taaldoelwitte.

Maria Montessori het gesê: “Play is the work of a child.”

Daarom “werk” ons hard in spraakterapie omdat ons “hard” speel!

Geskryf deur:  Hélmien Aucamp
Spraak-Taalterapeut & Oudioloog

B.Kommunikasiepatologie – Cum Laude

Universiteit van Pretoria

083 609 6974

Share This Post!

Onlangse Bydraes

Kategorieë

Nog Bydraes