Dagprogram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:00 Aankoms: Buite- of binne spel vind plaas, afhangende van die weer.
08:30 Opening 'n Bybelverhaal word gelees of vertel en ons bid saam. Register word geneem en nuus word uitgeruil.
08:45 Gerigte Aktiwiteit Bv. persepsie, wetenskap, versie, tema bespreking, wiskunde, opvoedkundige besoekers, naby uitstappies, ENS. word aangebied.
09:15 Vryspel Binne: +/-10 aktiwiteite wat gelyktydig plaasvind en waaruit kleuters mag kies bv. kunsaktiwiteite, bak en brou, konstruksiespel, blok spel, opvoedkundige speletjies, legkaarte, fantasie- of rolspel in fantasie hoekies, boek hoekie.
10:15 Gerigte Aktiwiteit: Musiek aktiwiteite, bewegings aktiwiteite, verjaarsdag kring.
10:15 Toilet roetine en verversings tyd.
11:00 Vryspel buite: Sluit in; sand- of modder spel, water spel, klim en klouter, fantasiespel, wielspeelgoed, bv. fietse, waentjies, kaskarre, skopfietse en skaatsplanke, hardloopspeletjies, balspeletjies, hindernisbane, sportspeletjies, kunsaktiwiteite, musiekspeletjies, tradisionele speletjies, bv. bok in die hok, ens.
12:05 Opruimtyd, waar kleuters geleer word om op te ruim waar hulle lekker gespeel het.
12:15 Gerigte Aktiwiteit: persepsie, wiskunde, klein- en groot motoriese oefeninge, opvoedkundige speelgoed, ouditiewe oefeninge, ens.
12:30 Storietyd! 'n Realistiese-, historiese-, fantasie-, of Bybelverhaal word vertel of poppespel word gehou.
13:00 Middagverversings word genuttig.
13:15 Middagaktiwiteite neem 'n aanvang, bv. gimnastiek, pottebakkerswerk, ballet, gholf, tennis, balspele, rekenaarklasse, ens.
14:00 Die meer informele middagprogram neem 'n aanvang.
15:55 Buskinders vertrek en ander kleuters word afgehaal.
16:00 Die naskoolprogram tree in werking.
18:00 Almal vertrek, na 'n besige dag by die skool!!.

Konsert

Die Welpies het gedans, gesing en geskitter by ons jaarlikse konsert! Oud en jonk het die liedjies en danspassies baie […]

Gradeplegtigheid

Op Saterdag, 4 November het ons ‘n pragtige funksie gehou waarby ons Graad 0 leerlinge diploma’s ontvang het! Ons gaan […]

Entrepreneursdag

Die opgewondenheid by die Voorskool was groot om die Gr. 7 leerlinge se entrepreneursdag te ondersteun! Beursies in die hand […]

Lees nog meer