Buitespel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Buitespel is veel meer as ‘n pouse op ‘n klomp interessante apparaat, wat die hele tuin vol staan. Buitespel word gesien as die tweede klaskamer van die kleuter en moet fyn, met ‘n deeglike kennis van die kleuter, sy of haar vermoëns en beperkinge, asook sy of haar behoeftes, beplan word.”

Van die aktiwiteite wat ons aanbied is die volgende:

1. Wielspeelgoed:

Driewiele, sleepwaens, tweewielfietse, draadkarre, perdjies, skaatsplanke (waarop gekniel word), trapkarre, plastiese motorfietse, kruiwaens, ens. wat daagliks afwisselend gebruik word:
•Met of sonder verkeerstekens.
•Met of sonder fantasieklere: hospitaalklere, uniforms, weermagklere, verkeerskonstabelklere met boeteboekie, ens.

2. Waterspel:

Die belewing van volume is belangrik vir die ontwikkeling van wiskundige begrippe en wetenskap. Interessante items word gebruik om ruim variasie te skep:
•Plastiese voorskote om kleuters droog te hou word gebruik, lang plastiese buise, joghurt glasies, tregters, leë plastiese bottels en –glasies.
•Verskillende soorte aangekoopte waterspeelgoed, bv. gieters, emmers, bote, pompies, meule, waterdiertjies, ens.
•Speelgoed en ander items wat kan dryf en sink, bv. papier, karton, hout, klip, plat kurk, plat leë blikke, plastiese koppie, sand, plastiese proppies, ens. word gebruik.
•Seepwater word gebruik vir afwisseling met: houers, strooitjies, stukke tuinslang, klitsers.
•Soms verf ons die mure met water en kwaste of rollers.
•Om water teen mure met spuitbotteltjies te spuit, is groot pret! Inspuitings word ook gebruik.
•Gekleurde water sorg vir afwisseling: speelgoed, tregter, glases, siwwe, tuitbekers en sponse word daarin gebruik.
•Water en houtskaafsels of saagsels sorg vir interessante ontdekkings!
•Mate en volumes kry baie aandag, bv. hoeveel van die klein houertjies maak die groot houer vol?
•Blik of plastiese houers met gate in die bodem sorg vir groot opwinding.
•Wetenskap kry verder aandag, deur te kyk wat is oplosbaar en onoplosbaar: water en sand, seepblokkies, knopies, olie, blare, konfetti, klippies, gekleurde water, ens.

3. Houtwerk:

Regte hamers word gebruik en skerp spykers met groterige, plat koppe. Speelgoedhamers is gevaarlik, omdat dit te lig is en van die spyker af gly.
•Hout word ook geskuur of geplak.

4. Fantasiespel:

Ons kleuters vertolk heerlik rolle, terwyl hul op die stoep speel, met allerhande klere en speelgoed.

5. Klim en klouter:

Klim en klouter is van die gewilde aktiwiteite, wat ingespan word om wiskundige- en skryfvaardighede te ontwikkel.
Nog ‘n reeks aktiwiteite, soos balspel, speel met apparaat om balle mee te manipuleer, hindernisbane, speelgoed kombuisapparaat, motors, poppe, en nog baie meer word gebruik om die kleuters soveel moontlik bloot te stel aan probleemoplossende aktiwiteite, wat hul grootmotoriese, kleinmotoriese en perseptuele vaardighede ontwikkel.

Konsert

Die Welpies het gedans, gesing en geskitter by ons jaarlikse konsert! Oud en jonk het die liedjies en danspassies baie […]

Gradeplegtigheid

Op Saterdag, 4 November het ons ‘n pragtige funksie gehou waarby ons Graad 0 leerlinge diploma’s ontvang het! Ons gaan […]

Entrepreneursdag

Die opgewondenheid by die Voorskool was groot om die Gr. 7 leerlinge se entrepreneursdag te ondersteun! Beursies in die hand […]

Lees nog meer