Binnespel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By die voorskool vorm binnespel ‘n baie belangrike deel van die dagprogram.
Tien interessante aktiwiteite word daagliks afwisselend in hierdie uur aangebied, waaraan die kleuters volgens eie keuse mag deelneem.
Die aktiwiteite sluit die volgende in:

Kunsaktiwiteite, wat die volgende insluit:
Teken met verskillende media, verf met verskillende apparaat, deegspel – met en sonder apparaat, plak met verskillende soorte goed en verskillende voorwerpe, knip van karton tot papier, klein en nog meer, rygwerk, konstruksies wat geplak word, ens.

Opvoedkundige speelgoed:
Verskillende soorte speelgoed word gebruik, om alle vorms van persepsie te dek.

Blok- en konstruksiespel:
Verskillende soorte konstruksiespel word aangewend om wiskundige begrippe vas te lê, sodat die argitekte en ingenieurs alreeds in die voorskool ontwikkel word!

Fantasiespel:
Rolle word vertolk in die fantasiehoekies, waar kleuters sosiaal en emosioneel ontwikkel.

Boekhoekie:
In die boekhoekie kan die kleuter stil met boeke verkeer, waar die liefde vir die geskrewe woord aangeleer word.
Binnespel sorg vir die ontwikkeling van fynmotoriese en perseptuele-, asook lewensvaardighede, wat ‘n groot rol in die holistiese ontwikkeling van die kleuter speel.

Poppedag

Die poppe het behoorlik gedans by die Voorskool se Poppedag! Poppe klein en groot, sag en wollerig, sterk en gespierd […]

Water- en Waatlemoenfees

Op Vrydag het die Welpies gesing, gespat, gespeel, gespring en deelgeneem aan ‘n verskeidenheid prettige aktiwiteite, nadat hul aan die […]

Die kuikens kom kuier!

Die sagte “kiep-kiep” geluidjies hoorbaar in die speelkamer beteken net een ding…die kuikens het uitgebroei! Groot opgewondenheid het geheers toe […]

Nog meer nuus