Binnespel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By die voorskool vorm binnespel ‘n baie belangrike deel van die dagprogram.
Tien interessante aktiwiteite word daagliks afwisselend in hierdie uur aangebied, waaraan die kleuters volgens eie keuse mag deelneem.
Die aktiwiteite sluit die volgende in:

Kunsaktiwiteite, wat die volgende insluit:
Teken met verskillende media, verf met verskillende apparaat, deegspel – met en sonder apparaat, plak met verskillende soorte goed en verskillende voorwerpe, knip van karton tot papier, klein en nog meer, rygwerk, konstruksies wat geplak word, ens.

Opvoedkundige speelgoed:
Verskillende soorte speelgoed word gebruik, om alle vorms van persepsie te dek.

Blok- en konstruksiespel:
Verskillende soorte konstruksiespel word aangewend om wiskundige begrippe vas te lê, sodat die argitekte en ingenieurs alreeds in die voorskool ontwikkel word!

Fantasiespel:
Rolle word vertolk in die fantasiehoekies, waar kleuters sosiaal en emosioneel ontwikkel.

Boekhoekie:
In die boekhoekie kan die kleuter stil met boeke verkeer, waar die liefde vir die geskrewe woord aangeleer word.
Binnespel sorg vir die ontwikkeling van fynmotoriese en perseptuele-, asook lewensvaardighede, wat ‘n groot rol in die holistiese ontwikkeling van die kleuter speel.

Hemelvaartdag

Om Hemelvaartdag te vier, het die Voorskool besoek afgelê by die NG Kerk, Primroseheuwel, waar daar uit volle bors saam […]

Welpierugby

Welpierugby is elke jaar ‘n hoogtepunt vir ons aspirant springbokkies en hierdie jaar was nie anders nie! Daar was geen […]

Poppekas

Op Donderdag, 6 April is ons weer heerlik bederf met ‘n pragtige poppekas van Puppetales! Tannie Magteld van Puppetales het […]

Nog meer nuus