Binnespel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By die voorskool vorm binnespel ‘n baie belangrike deel van die dagprogram.
Tien interessante aktiwiteite word daagliks afwisselend in hierdie uur aangebied, waaraan die kleuters volgens eie keuse mag deelneem.
Die aktiwiteite sluit die volgende in:

Kunsaktiwiteite, wat die volgende insluit:
Teken met verskillende media, verf met verskillende apparaat, deegspel – met en sonder apparaat, plak met verskillende soorte goed en verskillende voorwerpe, knip van karton tot papier, klein en nog meer, rygwerk, konstruksies wat geplak word, ens.

Opvoedkundige speelgoed:
Verskillende soorte speelgoed word gebruik, om alle vorms van persepsie te dek.

Blok- en konstruksiespel:
Verskillende soorte konstruksiespel word aangewend om wiskundige begrippe vas te lê, sodat die argitekte en ingenieurs alreeds in die voorskool ontwikkel word!

Fantasiespel:
Rolle word vertolk in die fantasiehoekies, waar kleuters sosiaal en emosioneel ontwikkel.

Boekhoekie:
In die boekhoekie kan die kleuter stil met boeke verkeer, waar die liefde vir die geskrewe woord aangeleer word.
Binnespel sorg vir die ontwikkeling van fynmotoriese en perseptuele-, asook lewensvaardighede, wat ‘n groot rol in die holistiese ontwikkeling van die kleuter speel.

Konsert

Die Welpies het gedans, gesing en geskitter by ons jaarlikse konsert! Oud en jonk het die liedjies en danspassies baie […]

Gradeplegtigheid

Op Saterdag, 4 November het ons ‘n pragtige funksie gehou waarby ons Graad 0 leerlinge diploma’s ontvang het! Ons gaan […]

Entrepreneursdag

Die opgewondenheid by die Voorskool was groot om die Gr. 7 leerlinge se entrepreneursdag te ondersteun! Beursies in die hand […]

Nog meer nuus