Welkom by Leeuwenhof Akademie Voorskool

 

 

 

 

 

 

 

By die Voorskool beleef ons elke dag as ‘n wonder van leer en speel.
Ons voertaal is Afrikaans, maar ons het heelwat Engelse kleutertjies, wat ywerig leer aan hul tweede taal, Afrikaans. Ons kleuters leer ook heelwat Engelse liedjies en gediggies, maar die meeste van hul gesels vlot in Engels!
Ons het gekwalifiseerde onderwyseresse, wat weekliks temas aanbied, waarvoor hul deeglik voorberei het.
Aspekte waarop ons fokus, is die emosionele-, sosiale-, perseptuele-, motoriese-, kognitiewe-, taal- en geestelike ontwikkeling.
Daar word in die voorvaardighede vir lees, skryf en wiskunde gespesialiseer.
Kleuters word as individue benader, vir die beste moontlike ontwikkeling.
Die kurrikulum is op die Kurrikulum en Assesseringsverklarings van Suid-Afrika gebaseer, maar word voortdurend verryk en aangepas.
Interessante uitstappies word onderneem, of besoekers kom vermaak ons met hul kennis.
Deurlopende assessering vind plaas, sodat leerinhoude aangepas kan word om elke kleuter in te sluit.
Identifikasie van uitvalle vind so gou moontlik plaas, om die nodige hulp te kan verleen.
Terapeute is op die terrein beskikbaar.
Elke dag is ‘n prettige leerervaring!

Poppedag

Die poppe het behoorlik gedans by die Voorskool se Poppedag! Poppe klein en groot, sag en wollerig, sterk en gespierd […]

Water- en Waatlemoenfees

Op Vrydag het die Welpies gesing, gespat, gespeel, gespring en deelgeneem aan ‘n verskeidenheid prettige aktiwiteite, nadat hul aan die […]

Die kuikens kom kuier!

Die sagte “kiep-kiep” geluidjies hoorbaar in die speelkamer beteken net een ding…die kuikens het uitgebroei! Groot opgewondenheid het geheers toe […]

Nog meer nuus