Sing in Harmonie

Amber Basson gaan die 21ste September saam met Izak Davel optree by die Sing in Harmonie finale