Ons gee raad

Ons gee raad2020-02-07T07:38:32+02:00

As skool gee ons graag raad.

As skool is ons bewus van die impak wat die skooljaar op ‘n gesin kan hê. Om alles gebalanseer te kry is soms ‘n groot uitdaging. Leeuwenhof wil van hierdie platvorm gebruik maak om raad aan die ouer te gee en om te help waar ons kan. Hier gaan ons raad gee en selfs geleenthede skep waar ons u as ouer bewus wil maak van sommige tendense in die wêreld en spesifiek Suid-Afrika.  Dit is ons manier om nog meer na u as ouer uit te reik en by te staan.

305, 2022

WAT DOEN JOU KIND SE OOR MET DIT WAT HY HOOR?

Normale gehoor is noodsaaklik vir normale taal- en spraakontwikkeling vanaf die dag wat ‘n kind gebore is.  Daarom word gehoorsifting sterk aanbeveel tydens mamma en baba se verblyf in die hospitaal na die geboorte.  Indien ‘n gehoorverlies geïdentifiseer is en intervensie plaasvind tussen 6 en 9 maande oud, is die [...]

305, 2022

Emosionele mederegulering

Deur Dr. Elzette Fritz – Opvoedkundige sielkundige Elke ouer is sekerlik al gekonfronteer met ‘n skreeuende, skoppende kind wat alle oë in ‘n winkelsentrum soos ‘n magneet aantrek. Volpunte vir die ouer wat oor die supermag beskik om kalm, rustig en bedaard die vulkaniese oorvloei van emosies gade te slaan [...]

410, 2021

Mamma/Pappa weet die beste…

Mamma/Pappa weet die beste…of dalk nie….: Tong-in-die-kies lesse rakende ouerskapstyle soos uitgebeeld in Disney en Pixar kinderrolprente Watter tipe ouers, of ouer, stuur hul dogtertjie om alleen deur die woud vir ouma eetgoed te neem? Dalk was die ouers te besig met werksaangeleenthede en [...]

410, 2021

UITSPRAAK VAN SPRAAKKLANKE

UITSPRAAK VAN SPRAAKKLANKE Jong kinders wat spraakklanke verkeerdelik uitspreek, klink dikwels te kostelik!  Byvoorbeeld: “Mamma, waa my looi toene en bou touse?”  (Mamma, waar is my rooi skoene en blou kouse?)    Daar is ‘n ouderdomstydperk waarin hierdie verkeerde uitspraak ouderdomstoepaslik is.  Indien hierdie [...]

410, 2021

SPEL TYDENS TERAPIE

DIE BELANG VAN SPEL TYDENS TERAPIE Wanneer ‘n kind verwys word vir spraakterapie, vind ‘n gesprek tussen die ouer en spraakterapeut plaas om te bepaal waaroor die ouer besorg is.  Agtergrondsinligting word ingewin en die spraakterapeut voer ‘n evaluasie op die kind uit.  Indien [...]

1506, 2020

Elke huis het sy kruis

Elke huis het sy kruis: Lesse vanuit Sneeuwitjie en die sewe dwergies. Ons tweede artikel met waardevolle raad en inligting wat in gedagte gehou moet word tydens hierdie tyd waardeur ons gaan. Wetenskap is ‘n konsep wat vir baie ‘n beeld van ‘n oom [...]

Raad vir die voorskoolouer.

305, 2022

WAT DOEN JOU KIND SE OOR MET DIT WAT HY HOOR?

Normale gehoor is noodsaaklik vir normale taal- en spraakontwikkeling vanaf die dag wat ‘n kind gebore is.  Daarom word gehoorsifting sterk aanbeveel tydens mamma en baba se verblyf in die hospitaal na die geboorte.  Indien ‘n gehoorverlies geïdentifiseer is en intervensie plaasvind tussen 6 en 9 maande oud, is die [...]

305, 2022

Emosionele mederegulering

Deur Dr. Elzette Fritz – Opvoedkundige sielkundige Elke ouer is sekerlik al gekonfronteer met ‘n skreeuende, skoppende kind wat alle oë in ‘n winkelsentrum soos ‘n magneet aantrek. Volpunte vir die ouer wat oor die supermag beskik om kalm, rustig en bedaard die vulkaniese oorvloei van emosies gade te slaan [...]

410, 2021

Mamma/Pappa weet die beste…

Mamma/Pappa weet die beste…of dalk nie….: Tong-in-die-kies lesse rakende ouerskapstyle soos uitgebeeld in Disney en Pixar kinderrolprente Watter tipe ouers, of ouer, stuur hul dogtertjie om alleen deur die woud vir ouma eetgoed te neem? Dalk was die ouers te besig met werksaangeleenthede en [...]

410, 2021

UITSPRAAK VAN SPRAAKKLANKE

UITSPRAAK VAN SPRAAKKLANKE Jong kinders wat spraakklanke verkeerdelik uitspreek, klink dikwels te kostelik!  Byvoorbeeld: “Mamma, waa my looi toene en bou touse?”  (Mamma, waar is my rooi skoene en blou kouse?)    Daar is ‘n ouderdomstydperk waarin hierdie verkeerde uitspraak ouderdomstoepaslik is.  Indien hierdie [...]

410, 2021

SPEL TYDENS TERAPIE

DIE BELANG VAN SPEL TYDENS TERAPIE Wanneer ‘n kind verwys word vir spraakterapie, vind ‘n gesprek tussen die ouer en spraakterapeut plaas om te bepaal waaroor die ouer besorg is.  Agtergrondsinligting word ingewin en die spraakterapeut voer ‘n evaluasie op die kind uit.  Indien [...]

1506, 2020

Elke huis het sy kruis

Elke huis het sy kruis: Lesse vanuit Sneeuwitjie en die sewe dwergies. Ons tweede artikel met waardevolle raad en inligting wat in gedagte gehou moet word tydens hierdie tyd waardeur ons gaan. Wetenskap is ‘n konsep wat vir baie ‘n beeld van ‘n oom [...]

Raad vir die laerskoolouer.

305, 2022

WAT DOEN JOU KIND SE OOR MET DIT WAT HY HOOR?

Normale gehoor is noodsaaklik vir normale taal- en spraakontwikkeling vanaf die dag wat ‘n kind gebore is.  Daarom word gehoorsifting sterk aanbeveel tydens mamma en baba se verblyf in die hospitaal na die geboorte.  Indien ‘n gehoorverlies geïdentifiseer is en intervensie plaasvind tussen 6 en 9 maande oud, is die [...]

305, 2022

Emosionele mederegulering

Deur Dr. Elzette Fritz – Opvoedkundige sielkundige Elke ouer is sekerlik al gekonfronteer met ‘n skreeuende, skoppende kind wat alle oë in ‘n winkelsentrum soos ‘n magneet aantrek. Volpunte vir die ouer wat oor die supermag beskik om kalm, rustig en bedaard die vulkaniese oorvloei van emosies gade te slaan [...]

410, 2021

Mamma/Pappa weet die beste…

Mamma/Pappa weet die beste…of dalk nie….: Tong-in-die-kies lesse rakende ouerskapstyle soos uitgebeeld in Disney en Pixar kinderrolprente Watter tipe ouers, of ouer, stuur hul dogtertjie om alleen deur die woud vir ouma eetgoed te neem? Dalk was die ouers te besig met werksaangeleenthede en [...]

410, 2021

UITSPRAAK VAN SPRAAKKLANKE

UITSPRAAK VAN SPRAAKKLANKE Jong kinders wat spraakklanke verkeerdelik uitspreek, klink dikwels te kostelik!  Byvoorbeeld: “Mamma, waa my looi toene en bou touse?”  (Mamma, waar is my rooi skoene en blou kouse?)    Daar is ‘n ouderdomstydperk waarin hierdie verkeerde uitspraak ouderdomstoepaslik is.  Indien hierdie [...]

410, 2021

SPEL TYDENS TERAPIE

DIE BELANG VAN SPEL TYDENS TERAPIE Wanneer ‘n kind verwys word vir spraakterapie, vind ‘n gesprek tussen die ouer en spraakterapeut plaas om te bepaal waaroor die ouer besorg is.  Agtergrondsinligting word ingewin en die spraakterapeut voer ‘n evaluasie op die kind uit.  Indien [...]

1506, 2020

Elke huis het sy kruis

Elke huis het sy kruis: Lesse vanuit Sneeuwitjie en die sewe dwergies. Ons tweede artikel met waardevolle raad en inligting wat in gedagte gehou moet word tydens hierdie tyd waardeur ons gaan. Wetenskap is ‘n konsep wat vir baie ‘n beeld van ‘n oom [...]

Raad vir die hoërskoolouer.

305, 2022

WAT DOEN JOU KIND SE OOR MET DIT WAT HY HOOR?

Normale gehoor is noodsaaklik vir normale taal- en spraakontwikkeling vanaf die dag wat ‘n kind gebore is.  Daarom word gehoorsifting sterk aanbeveel tydens mamma en baba se verblyf in die hospitaal na die geboorte.  Indien ‘n gehoorverlies geïdentifiseer is en intervensie plaasvind tussen 6 en 9 maande oud, is die [...]

305, 2022

Emosionele mederegulering

Deur Dr. Elzette Fritz – Opvoedkundige sielkundige Elke ouer is sekerlik al gekonfronteer met ‘n skreeuende, skoppende kind wat alle oë in ‘n winkelsentrum soos ‘n magneet aantrek. Volpunte vir die ouer wat oor die supermag beskik om kalm, rustig en bedaard die vulkaniese oorvloei van emosies gade te slaan [...]

1506, 2020

Elke huis het sy kruis

Elke huis het sy kruis: Lesse vanuit Sneeuwitjie en die sewe dwergies. Ons tweede artikel met waardevolle raad en inligting wat in gedagte gehou moet word tydens hierdie tyd waardeur ons gaan. Wetenskap is ‘n konsep wat vir baie ‘n beeld van ‘n oom [...]

Onlangse Nuus

Kontak ons:

H/V Geldenhuis- en Antonstraat Bedfordview

Tel: (011) 622 1806/7

Faks: (011) 622 1679

Web: www.leeuwenhof.co.za

Go to Top