Mandeladag:
Winston Churchill het gesê: “We make a living by what we get. We make a life by what we give.” Die Welpies doen hulle deel vir Mandeladag deur boekies, speelgoed en komberse te skenk aan die Rose of Good Hope skool!

Onlangse Bydraes

Kategorieë

Nog Bydraes