Welkom by Leeuwenhof Akademie Laerskool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By Leeuwenhof Akademie word nie slegs die onderrig in jou Moedertaal (Afrikaans) aangebied nie, maar kan jy gemaklik met die res van die Kampus ook in Afrikaans kommunikeer. Wees egter nie bevrees dat jou Engels gaan verswak aangesien Engels as akademiese vak SLEGS as ‘n Eerste Taal aangebied word!

Leerders wat enige ander taal as Afrikaans Eerste Taal magtig is, kan met vrymoedigheid die skool besoek waar hulle deur ‘n terapeut ge-evalueer sal word om vas te stel wat die impak van Afrikaans as medium van onderrig op die leerder sal wees.

Op grond van die bogenoemde evaluasie-uitslae sal daar in die belang van die leerder besluit word of die die leerder se aansoek aanvaar word al dan nie.

Ons uitslae by die jaarlikse Public Speaking kompetisies teen ander Engelse Privaatskole, waar Leeuwenhof sprekers uitblink, getuig van ons leerders se uitnemende Engelse taalvaardigheid.

By Leeuwenhof  Akademie word die leerder met gedissiplineerde en gekontroleerde vryheid in totaliteit ontwikkel deur op die volgende vier pilare te fokus om verantwoordelike jong volwassenes met selfvertroue en geesdrif die lewe in te stuur:
•Akademie
•Sport
•Kultuur
•Dissipline.

‘n Verrykte Nasionale Kurrikulum met differensiasie  wat voortdurend vernuwe en aangepas word, word streng nagevolg om optimale akademiese onderrig te verseker. Ter ondersteuning van hoë gehalte onderrig is die Interaktiewe Multimediasentrum ten volle tot die beskikking van onderwysers en personeel.

‘n Uitgebreide buitemuurse program dra by tot die holistiese en gebalanseerde ontwikkeling van die kind.

Die toepassing van ‘n  streng dissipilinêre- en geen boeliebeleid laat leerders veilig en gemaklik voel. Professionele terapeute is by die skool beskikbaar sou die ouer van hul dienste wou gebruikmaak.

Toere, kampe en akademiese uitstappies stel leerders in staat om  die praktiese met die teoretiese te korreleer en bevorder verder optimale onderrig.

Swem

Chloe Barnard het die Midmar Myl geswem. Sy het ‘n goeie tyd geswem van 29.18min

Drama

Marquerite Ferreira  het gekwalifiseer vir die “South African Championships of Performing Arts” Dit vind tussen 30 Maart en 8 April […]

Drama

Amber Basson  het gekwalifiseer vir die “South African Championships of Performing Arts” Dit vind tussen 30 Maart en 8 April […]

Lees nog meer