(011) 622 1806/7 |Kantoorure: 08:00 - 16:00 | E-pos

Laerskool

Laerskool2018-11-29T02:39:06+00:00

Leeuwenhof Akademie – Laerskool:

Die Laerskool is ‘n bakenskool in ‘n snel veranderde wêreld en spog met dinamiese personeel wat streef na uitnemendheid op alle terreine. Deur harde werk, gebede en die strewe na uitnemendheid slaag ons as skoolgemeenskap daarin om ‘n geborge, veilige omgewing te skep waarin elke leerder kan ontwikkel. In ons klein opvoedingskring is daar plek vir elke leerder met sy /haar eie talente en vermoёns en kan elkeen sy /haar eie ideale bereik en drome najaag. Elkeen is ‘n individu wat die geleentheid gegee word om te ontwikkel binne ‘n geborge omgewing. Elkeen se naam en persoonlikheid lê ons na aan die hart en word gekoester. Binne ‘n gesonde dissiplinestelsel, individuele aandag en motivering slaag ons daarin om kompeterend te wees en elkeen te help om hul volle potensiaal te bereik.

Akademie:

In die Laerskool volg ons die Nasionale Kurrikulum, maar werk verrykte temas en werkstukke by om ons leerders deeglik voor te berei ten op sigte van die eise wat die IEB en universiteite stel rakende kennis, insig en toepassing. Die onderrigtaal is Afrikaans en Engels word vanaf Gr. 4 op Eerste Taal vlak aangebied.

Verrykte onderrig sluit in:

 • Moderne, goedtoegeruste Multimedia-Inligtingsentrum
 • Moderne Wetenskaplaboratorium
 • Leessentrum met aanvullende leesprogramme
 • Musieksentrum: – Tromme, – Marimbas, – Viole, – Kitaar, – Sang, -Klavier, – Blokfluite  en Elektriese tromme
 • Robotics
 • Eksperimaats
 • Tegnologie in al die lokale

Graad 1 | Graad 2 | Graad 3

 • Afrikaans
  Luister en praat
  Lees en klanke
  Skryf en handskrif
  Gebruik van die Multimedia – Inligtingsentrum en Interaktiewe witborde
  Zoeloe vanaf Graad 3
  Reading Rocket
 • Wiskunde
  Getalle, bewerkings en verwantskappe
  Patrone, Funksies en Algebra
  Ruimte en Vorm
  Meting
  Datahantering
  Gebruik van die Meting Multimedia – Inligtingsentrum en Interaktiewe witborde. Die Fokus word gehou op basiese getalbegrip en praktiese uitvoering van meting.
 • English
  Listening and speaking
  Reading and phonics
  Writing and handwriting
  Thrass spelling programme
 • Lewensvaardigheid
  Aanvangskennis
  Persoonlike- en Sosiale Welsyn
 • Skeppende kunste:
  Musiek en visuele kuns
 • Addisioneel – Wat maak ons anders?
  Liggaamlike ontwikkeling en beweging – L.O
  Wenners in Jesus en Familiegroepe
  Klasmusiek – Blokfluit vanaf Graad 3
  Kuns vanaf Graad 1
  Skaakperiodes vanaf Graad 2
  Ondersteuningsklasse
  Deelname aan WOW spelfees vanaf Graad 1
 • Leerondersteuningsentrum:
  Spraakterapie
  Arbeidsterapie
  Taalterapie en Remediërende Onderwys
  Opvoedkundige sielkundige

Graad 4 | Graad 5 | Graad 6

 • Afrikaans Eerste Taal
 • Engels Eerste Taal
 • Wiskunde
 • Geïntegreerde Studies
 • Algemene Wetenskap
 • Lewensvaardighede
  Kuns
  Musiek
  L.O
 • Zoeloe
 • Wenners in Jesus en familiegroepe
 • Media – Integrering
 • Reading Rocket
 • Skaakperiode

Graad 7

 • Afrikaans Eerste Taal
 • Engels Eerste Taal
 • Wiskunde
 • Geïntegreerde Studies
 • Algemene Wetenskap
 • Sakestudies
 • Lewensvaardighede
  Kuns
 • Wenners in Jesus en familiegroepe
 • Reading Rocket
 • Leiersontwikkeling
 • Skaakperiode

Sport:

‘n Verskeidenheid sportsoorte word aangebied by die Laerskool. Ons streef na uitnemendheid. Ons fokus op die diversiteit van die leerders en ook om die leerder se volle potensiaal te ontdek en te ontwikkel.

Ons streek, wat bestaan uit 11 skole word opgedeel in twee groepe: die top 5 skole in ‘n groep; en die die res in die ander. Saam met ons vriendskaplike byeenkomste word twee dorps-interlaer byeenkomste gehou waarna al die eerste en tweede plek atlete deurdring na die Interlaer byeenkoms. Leeuwenhof is deel van die top 5 skole en neem deel teen:

Top 5 Skole:
1. Oosterkruin
2. Leeuwenhof
3. Bedfordview
4. Edeglen
5. Primrose

Leeuwenhof Akademie neem aan die Super 8 Atletiek byeenkoms deel teen skole van ‘n duisend kinders plus en behaal ‘n derder plek.

Elke streek speel twee rondtes gholf. Die skole wat 1ste, 2de of 3e eindig in hulle streek word genooi na die Ekurhuleni finale toe.
‘n Amptelike voorgee is nie ‘n vereiste nie, maar dit is voordelig vir spelers om ‘n amptelike voorgee te hê wanneer hul genooi word om aan die provinsiale proewe deel te neem. Leerders wat nie ‘n voorgee het nie speel dan outomaties van ‘n 18 voorgee af.
Die kompetisiedae speel die spelers in twee verskillende formate naamlik:
Elke speler speel van geen voorgee af bv 1 oor baansyfer is 1 punt en gelykstaande aan baansyfer is 2 punte.
IPS – Elke speler se telling word bereken volgens sy voorgee.
Dit wil sê dat daar wenners gekies word volgens beide formate.
Die landloop val onder dieselfde liga as atletiek en ons neem teen die volgende skole deel.
Top 5 Skole:
1. Oosterkruin
2. Leeuwenhof
3. Bedfordview
4. Edeglen
5. Primrose
In die voor-seisoen neem ons aan vriendskaplike wedstryde deel ter voorbereiding vir ons liga. Hiermee saam bied ons ‘n aandreeks in voor-seisoen aan. Ons neem aan die D13 liga deel waartydens ons teen agt ander privaatskole speel. Die wenners van die liga dring deur na die ISASA-uitspele.
Leeuwenhof Akademie speel in die A liga krieket. En neem teen die volgende skole deel.
Top 6 Skole:
1. Leeuwenhof
2. Randhart
3. President Steyn
4. Marist Brothers
5. Orion
6. Waterstone College
Rugby

Ons laerskool neem deel aan die Premier Liga in die Ooste streek. Skole in die Premier liga word ingedeel in drie afdelings. Die skole in die Oos en Sentraal word saam in die afdelings opgedeel.
Ons liga westryde word teen die skole in die A afdeling gespeel.

Oos en Sentraal A:
1. Leeuwenhof
2. Jan Cilliers
3. Dalmondeor
4. Genl. Alberts
5. Genl. C de Wet
6. Fontainebleau
Elke streek speel hul liga waar elke skool teen elke ander skool wat liga speel in daardie streek moet speel in die vogende afdelings:

Top 5 Skole:
o/9 gemeng
o/11 gemeng
o/13 gemeng
o/13 dogters

Spanne bestaan uit 6 spelers plus n reserwe. Ligas begin in tweede termyn en moet voor distriks finaal afgehandel wees. Spanne wat eerste en tweede eindig in elke afdeling van dorpstreek kwalifiseer om in distriksfinaal te speel. By Distriksfinaal kwalifiseer elke span wat eerste en tweede eindig om in Gauteng finaal te speel.

Leeuwenhof neem aan die ISASA swem liga deel.
Leeuwenhof Akademie neem aan die ISASA liga deel. Ons spog met junior en senior seuns spanne en ‘n dogters span. Ons neem teen die volgende skole deel.
Top 6 Skole:
1. Leeuwenhof
2. Reddam House Waterfall
3. Grayston
4. De La Salle Holy Cross
5. Pinnacle College
6. Redhill
Die super 8 reeks bestaan uit 8 skole wat in 8 dissiplines teen mekaar kompeteer. Die 8 dissiplines strek oor beide sport en kultuur gebied. Die 8 skole wat aan die kompetisie deelneem is:
Super 8
Top 8 Skole:
1. Leeuwenhof Akademie
2. Goudkop Laerskool
3. La Hoff Laerskool
4. Laerskool Risiville
5. Laerskool Jordania
6. Laerskool Brits
7. Laerskool Lichtenburg
8. Laerskool Kroonheuwel

Skole moet in ten minste 7 van die 8 aktiwiteite deelneem wat die volgende bevat:

Die 8 Aktiwiteite:
1. Rugby
2. Netbal
3. Krieket
4. Atletiek
5. Tennis
6. Skaak
7. Redenaars
8. Koor

Kultuur:

Leeuwenhof Akademie bied ‘n mengelmoes van kultuuraktiwiteite aan. Die fokus word op die totale ontwikkeling van die kind geplaas. Karakter- en vaardigheidsontwikkeling, geleenthede en blootstelling vorm deel van die doelwitte van die Kultuurdepartement.

Die kultuurpot van die skool borrel met die volgende aktiwiteite:

Musieksentrum

Verskaf onderrig teen addisionele koste in die volgende dissiplines:

 • Klavier
 • Viool
 • Blokfluit
 • Kitaar
 • Klawerbord
 • Vokaal
 • Musiekteorie

Die musieksentrum bied ook jaarliks ‘n “Snuiter Simfonie Konsert” optrede aan, in samewerking met ‘n simfonie-orkes.

Kultuur Aktiwiteite:

Die volgende aktiwiteite word by die laerskool aangebied:

 • Juniorkoor (Gr. 1 tot 3)
 • Seniorkoor (Gr. 4 tot 7)
 • Marimba Orkes (Gr. 4 tot 7)
 • ATKV-Redenaars (Interne – , Streek – en Nasionale deelname,

Spelkompetisie, Spanredenaars)

 • Public Speaking
 • Afhangende van die skool se program: revue, musiekblyspel of ander konsertdeelnames.
 • Djembe tromme
 • Redenaars

  Koor

  Nuus:

  • Rugby

  Super 8

  November 1st, 2018|0 Comments

  Atletiek: Leeuwenhof eindig 3de by die Super 8 Atletiek. Met uitstekende individuele prestasies naamlik: Andrea Laubscher is aangewys as die beste verspring atleet vir die dag. Emile Pretorius is aangewys as beste [...]

  Krieket

  Oktober 9th, 2018|0 Comments

  Suid Oosrand Krieket (SOR Krieket): Twee van ons afrigters, Mnr Ruaan Taljaard en Mnr Ashlé van Aard word aangewys as Suid-oosrand afrigters.   Die 0/11, [...]

  Landloop

  Oktober 9th, 2018|0 Comments

  Landloop: Gedurende die D17 byeenkoms behaal Emile Pretorius ‘n tweede plek en dring deur na Gauteng Kampioenskappe. Tydens die Gauteng Kampioenskappe behaal Emile weereens ‘n tweede plek en dring deur na die [...]

  Swem

  Oktober 9th, 2018|0 Comments

  Swem: Chloë Barnard ons skool se swemmer neem deel aan die Midmarmyl met ‘n baie goeie tyd.   Quan van der Merwe  het op 15 [...]

  Netbal

  Oktober 9th, 2018|0 Comments

  NETBAL: Ons skool spog met uitstaande prestasies tydens die ISASA se netbalkampioenskappe. 2 Uitslae was soos volg: Twee ISASA kampioene naamlik die 0/12 en 0/11 spanne wat spog met goue medaljes. Ons o/10 span [...]

  Perdry

  Oktober 9th, 2018|0 Comments

  Perdry: Lara Lamprecht 1ste plek in ‘show jumping’.   Beate van der Mescht kom 7de en 11de in 9jr en Jonger Dresseer asook 3 de [...]

  Rugby

  Oktober 8th, 2018|0 Comments

  Rugby: Baie geluk aan Grant Barnes en Zandré Meyer wat gekies is vir die Lions se 0/12 rugbyspan. Hulle gaan later die jaar deelneem aan ‘n provinsiale toernooi. [...]

  Skaak

  Oktober 8th, 2018|0 Comments

  Skaak: Ons het drie spanne in die skaakliga ingeskryf gedurende 2018 naamlik 0/9, 0/11 en 0/13 spanne. Ons 0/11 en 0/13 spanne dring deur na die distriksfinaal waar ons 0/11 as wenners [...]

  Fotos:

  Ons Personeel:

  Senior Fase

  Johan Bezuidenhout
  Johan BezuidenhoutUitvoerende Hoof
  Thinus Enslin
  Thinus EnslinLaerskool Hoof
  Ashlé van Aard
  Ashlé van AardAfdelingshoof – Dissipline Afrikaans
  Tersia Byleveldt
  Tersia ByleveldtGraadhoof - Graad 4.1 Engels
  Charmaine Bosman
  Charmaine BosmanFasehoof Afdelingshoof – Akademie Gr 4.2 Afrikaans
  Thys de Villiers
  Thys de VilliersAfdelingshoof – Sport Graad 4.3 Wiskunde Sakestudies
  Michelle Allers
  Michelle AllersGraadhoof - Graad 5.1 Wetenskap
  Ruaan Taljaard
  Ruaan TaljaardGraad 5.2 Wiskunde, LO
  Kobie Pretorius
  Kobie PretoriusAfdelingshoof – Musiek
  Linda van der Meijden
  Linda van der MeijdenGraadhoof: Engels - Graad 6.1 Engels
  Strijdom Erwee
  Strijdom ErweeGraad 6.2 Wiskunde
  Theo Beylefeld
  Theo BeylefeldGraad 6.3 Afrikaans
  Elizna de Korte
  Elizna de KorteGraadhoof - Graad 7.1 Engels
  Elize Language
  Elize LanguageGraad 7.2 - Vakhoof: Wiskunde & Wetenskap
  Sonja Keet
  Sonja KeetVakhoof: Afrikaans - Graad 7.3 Afrikaans, Reading Rocket
  Madre Loots
  Madre LootsKuns
  Nomsa Mashupa
  Nomsa MashupaZulu Tromme
  Elize Van Wyk
  Elize Van WykMediasentrum Algemene Kennis

  Junior Fase

  Anita Jonck
  Anita JonckGraadhoof - Graad 1.1
  Helena Pretorius
  Helena PretoriusAfdelingshoof - Graad 1.2
  Yolande Kotze
  Yolande KotzeGraad 1.3
  Laura van Niekerk
  Laura van NiekerkGraadhoof - Graad 2.1
  Yolande Beylefeld
  Yolande BeylefeldGraad 2.2
  Carla Schindehütte
  Carla SchindehütteGraad 2.3
  Annemarie Smit
  Annemarie SmitGraad 3.1
  Mariska Krugel
  Mariska KrugelGraadhoof - Graad 3.2

  VOORSKOOL

  LAERSKOOL

  HOËRSKOOL

  Ontvang ons weeklikse nuusbriewe

  Onlangse Nuus

  Kontak ons:

  H/V Geldenhuis- en Antonstraat Bedfordview

  Tel: (011) 622 1806/7

  Faks: (011) 622 1679

  Web: www.leeuwenhof.co.za