Akademie

 

 

Met Engels as wêreldtaal bied on Afrikaanse skool die beste van twee wêrelde!

Die IEB (Independent Examination Board) se Finale eksamen word aan die einde van gr.12 geskryf. Die klem word geplaas op die verstaan en toepassing van kennis en vaardighede, Parallelmedium klasse, met maksimum 24 leerders per klas. Keusevakke met klein getalle word dubbelmedium aangebied.

Graad 8-9

Vakke

Geen kombinasie van vakke, alle leerders het elkeen van die volgende vakke :

• Afrikaans Huistaal
• English Home Language
• Wiskunde
• Lewensoriëntering
• Fisiese Wetenskappe
• Lewenswetenskap
• Geografie
• Geskiedenis
• Rekeningkunde
• Besigheidstudies
• Informasie Tegnologie
• Tegnologie
• Kuns en Kultuur
• Leesvaardigheid

Gebruik van multi-media in klasse.

Tablette vir Graad 10 en 11 leerlinge vanaf 2013

Graad 10-12

Verpligte vakke

• Afrikaans Huistaal / Afrikaans Eerste Addisionele Taal
• English Home / First Additional Language
• Lewensoriëntering
• Wiskunde / Wiskundige Geletterdheid

•Keusevakke

•Fisiese Wetenskappe
•Lewenswetenskappe
•Inligtingstegnologie (IT)
•Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)
•Ingenieursgrafika en Ontwerp (IGO)
•Rekeningkunde
•Ekonomie
•Besigheidstudies
•Geografie
•Geskiedenis
•Visuele Kunste
•Dramatiese Kunste

Agtste vakke

• Addisionele Program Wiskunde
• RTT
• Besigheidstudies
• Ekonomie

Ekstra klasse

Gratis ekstra klasse in alle akademiese vakke vir alle grade word Maandagmiddae en Dinsdag-oggende (07:15 - 07:45) aangebied.  Ander ekstra klasse kan op afspraak met personeel gereël word.

Kuierdag

Gr. 1 Kuierdag Hierdie is ‘n opwindende geleentheid vir elke nuuskierige ouer, en voornemende Gr. 1 leerder. As jy nuuskierig is […]

Swem

Angling

Lees nog meer