Hemelvaartdag

Om Hemelvaartdag te vier, het die Voorskool besoek afgelê by die NG Kerk, Primroseheuwel, waar daar uit volle bors saam met die orrel gesing is en die maatjies na die gelui van die kerkklok kon luister, asook elke deel van die kerkgebou kon ervaar. Die klem is op Hemelvaart geplaas, deur ons geïnspireerde onderwyseresse.