Conspirito Kunswedstryd

PC de Meyer het ‘n diploma  96% behaal by  die kunswedstryd vir Instrumentaal- Modern dromme