Bybelse Ete

Elke jaar tydens Paasfees hou die Welpies ‘n baie spesiale ete waarby ons soos Bybelse figure aantrek en leer oor Jesus se laaste maaltyd saam met sy dissipels! Ons breek brood en drink sap en klein en groot sê weer dankie vir die prys wat Hy vir ons betaal het!