GESKIEDENIS VAN DIE SKOOL

1996-2000

• Die skool open in Januarie 1996 as Helpmekaar Akademie wat gestig is deur ouers enbestuur word as 'n Artikel 21 maarskappy. Die skool open met 121 leerders, 12 onderwysers en Martin Gericke as skoolhoof.

• In 1997 begin die Hoërskool met 16 leerders en 4 onderwysers. Die totale leerdertal groei tot 240 leerders en 'n huis in Van Dortstraat word aagekoop vir die Voorskoolgebou. Drie graad 3-klasse word aangebou by die Laerskool.Die eerste huis word aangekoop vir die Hoërskool, bekend as "Huis Scholtz".

• Leonard Murphy word in 1998 aangestel as die eerste hoof van die Hoërskool. Die leerdergetalle groei tot 389. Amptelike opening van die Voorskool geskied op 29 Junie 1998.

• Gedurende 1999 groei die leerdertal tot 492. Die tweede huis vir die Hoërskool word aangekoop. Die skool se personeel groei tot 58. Die Cambridge Internationale Kurrikulum word aanvaar vir die Hoërskool en die eerste internationale eksamen word in Oktober geskryf.

• In Januarie 2000 verander die skool se naam na Leeuwenhof Akademie. Dié jaar sal onthou word vir die ongelooflike groei in getalle, personeel en vaste bates. Klaskamers word aangebou agter die saal, 'n personeelkamer (klubhuis) en wooneenhede vir ons arbeiders. Nog twee huise word aangekoop vir die Hoërskool. Sportgronde word vanaf Ekurhuleni Stadsraad gehuur om sportgronde vir die Hoërskool te ontwikkel.

• Die skoolwapen word in die jaar 2000 ontwerp deur 'n personeelid, Marko Labuschagne, Ter na gedagtenis van die skool, Môrelig waaruit Leeuwenhof Akademie onstaan het, is besluit om die sonstrale en die sleutel van hulle skoolwapen te behou.

2001- 2005

• In 2001is ons skool se leerdertal 644. Die bestuur struktuur word uitgebrei met die aanstelling van Afdelingshoofposte, Martin Gericke bedank as Uitvoerende Hoof in September 2002.

• Johann Ueckermann word in Januarie 2003 aangestel as Uitvoerende hoof en Johan Bezuidenhout in September 2003 as hoof van die Laerskool. Die hoofde se uitdaging was om Leeuwenhof Akademie te vestig as die leidende Afrikaanse Privaatskool in die land, Wilna van Rooyen word aangestel as hoof van die Voorskool in 2004. In 2005 bring die ouers onder leiding van die Direksie die IEB kurrikulum in, waar ons kinders in die Hoërskool onderrig in Engels en Afrikaans kan ontvang.

• In 2005 het die skool as gevolg van groeiende getalle en onvoldoende geriewe, besluit op 'n bouprojek watdie volgende insluit:

• Onderriglokale vir die Hoërskool
• Parkeergeriewe vir die ouers
• Ingangsportaal vir die Laerskool
• Finansiële kantore

2006-2010

• Ons Laerskool atletiekspan is die Co-ed Kampioene in 2006 en al vier ons rugbyspanne is Goue Leeus Kampioene in die C-afdeling. In 2007 is ons Hoërskool se 0/16-rugbyspan die Goue Leeus Kampioene en speel in die Beeld Finaal. Drie van die Laerskool se rugbyspanne is Goue Leeus Kampioene in die B-afdeling. Die 0/9-krieketspan wen Suidoos-Rand C-liga

• Anne-Marie Moolman word aangestel as hoof van die Voorskool in Junie 2007. In November 2007 bedank Johann Uekermann as Uitvoerende Hoof. Vanaf Januarie 2008 neem Johan Bezuidenhout waar as Uitvoerende Hoof en vanaf Junie 2008 verander die Bestuurstruktuur na 'n Uitvoerende Komitee en verval die pos as Uitvoerende Hoof. In Junie 2008 word Kobus Vermeulen aangestel as hoof van die Hoërskool. In 2008 lewer die skool uitstaande prestasies op die sportveld:

• 0/10 Rugbyspan is Goue Leeus Kampioene
• 0/14 Rugbyspan is Goue Leeus Kampioene
• 0/11 Krieketspan is Suidoos-Rand Kampioene

• Op 4 Oktober 2008 word die Laerskool se "Corlia Booysen Multimedia-Inligtingsentrum" amptelik geopen.

• In 2009 blom die die Hoërskool se rugbyspanne met 3 spanne as Goue Leeus Kampioene waarvan die 0/16 span die Beeld Kampioene is. Op 2 Februarie word die skoolklok amptelik ingebruik geneem en begin daar 'n ryke tradisie van die Kolkseremonie. Die Direksie besluit om die Cambridge as Kurrikulum uit te faseer en dat die Hoërskool slegs die IEB kurrikulum sal onderrig as 'n parallelmedium skool.

• 1 Januarie 2009 word Wilna van Rooyen weer aangestel as hoof van die Voorskool. Die Voorskool word amptelik geopen na restorasie en aanbouings.

• 2010: Leeuwenhof Akademie se rugby presteer uitstekend met drie Goue Leeus Kampioene. Die Hoërskool bied 'n uitstaande Revue aan nl. La Vie L' amour.

2011-2014

• In Januarie 2011 word Johan Bezuidenhout aangestel as UItvoerende Hoof en bestuur steeds die Laerskool as Laerskoollhoof. Die Hoërskool lewer die beste prestasie ooit van die kleiner skole met 3 Beeld Trofee Kampioene en 1 Goue Leeus Kampioen. Die 0/11 rugbyspan word gekroon as Bondekampioen.

• Op 27 Julie word die lapa by die Laerskool amptelik in gebruik geneem

• In januarie 2012 implementeer die Direksie 'n beleid van Prestasie bestuur vir die assessering van onderwysers. Die bouplanne van die Hoërskool is goedgekeur en die bouprojek begin teen 'n koste van R18 miljoen.

• Die Hoërskool lewer 3 Goue Leeus Kampioene, waarvan die een span die Beeld Kampioene is.

• In 2013 neem die Hoërskool die nuwe geboue in gebruik en 'n droom van baie jare word 'n werklikheid. 'n Revue -La Dolce Vita word opgevoerdeur die Hoërskool.

• Die Hoërskoolrugby begin deelneem aan die Mediumskole se liga. Die Laerskool lewer 2 Goue Leeus Rugbykampioene, waarvan die o/11 Bondekampioene is. Leeuwenhof se netbalspanne presteer uitstaande met 10 netspanne wat in die ISASA finaal speel, waarvan 4 Hoërskoolspanne gekroon word as kampioene.

• Op 6 April 2013 word die Johan Bezuidenhout Wetenskap Laboratorium amptelik geopen , met prof. Eugene Cloete , visie rektor van die Universiteit van Stellenbosch as gasspreker. Die Matrieks van 2013 behaal 'n 100% slaagsyfer , waarvan 98.5 % kwalifiseer vir Universiteitstoelating.

• In 2014 stel die Direksie Johan Bezuidenhout aan as die Uitvoerende Hoof van die skool en Wium Uys word aangestel as waarnemende Hoof van die Laerskool.

Kunswedstryd- ConSpirito

Lienke Oosthuizen is as Afdelingswenner gekroon vir Drama by ConSpirito Kunswedstryd.

Kunswedstryd- ConSpirito

Riley du Plessis word aangewys as die Itemwenner vir Kuns, medium verf

Kunswedstryd Con Spirito

PC de Meyer het  96%  vir moderne dromme verower. Hy is aangewys as itemwenner sowel as afdelingswenner.  

Lees nog meer