UITSPRAAK VAN SPRAAKKLANKE

Jong kinders wat spraakklanke verkeerdelik uitspreek, klink dikwels te kostelik!  Byvoorbeeld: “Mamma, waa my looi toene en bou touse?”  (Mamma, waar is my rooi skoene en blou kouse?) 

 

Daar is ‘n ouderdomstydperk waarin hierdie verkeerde uitspraak ouderdomstoepaslik is.  Indien hierdie ouderdom oorskry word, is dit belangrik om hierdie uitspraak te korrigeer, sodat kinders hulself effektief kan uitdruk op ‘n ouderdomstoepaslike wyse sonder frustrasie.

Dit is ook belangrik vir skoolgaande kinders om spraakklanke korrek uit te spreek sodat hulle woorde korrek kan skryf en lees.  Byvoorbeeld ‘n kind in graad een wat nog nie die r-klank bemeester het nie en wat die woord rok as “lok” uitspreek, sal heel moontlik die woord ook as “lok” spel en skryf.  Wanneer die kind die woord rok as “lok” lees, sal leesbegrip negatief beïnvloed word.

Die onderstaande voorstelling gee ‘n algemene oorsig oor watter spraakklanke teen watter ouderdom ontwikkel moet wees.

Alhoewel  hierdie data gebasseer is op Engelse spraakklanke, is hierdie studie uitgevoer met inagneming van 27 tale, waarvan Afrikaans ingesluit is by die studie van McLeod en Crowe in 2018.

Indien die ouderdomstydperk vir die ontwikkeling van spraakklanke oorskry word, word die hulp van ‘n spraak-taalterapeut benodig.  Spraakterapie fokus op die stap-vir-stap ontwikkeling van vaardighede van die spesifieke klank/klanke wat die kind nog nie kan uitspreek nie.  Die kind word dus geleer om die spraakklank eers in isolasie te produseer, dan in verskillende lettergrepe, dan in woorde in verskillende posisies, dan in sinne en dan word die vaardighede oorgedra na alledaagse spraak.

Terapie vind dan plaas deur te speel!  Kinders word op ‘n natuurlike manier deur spel gemotiveer en dit skep ideale geleenthede om die korrekte uitspraak van spraakklanke aan te leer!  Lees meer oor die belang van spel in terapie in die volgende artikel.

Geskryf deur:  Hélmien Aucamp
Spraak-Taalterapeut & Oudioloog

B.Kommunikasiepatologie – Cum Laude

Universiteit van Pretoria

083 609 6974

aucamp.helmien@gmail.com

Share This Post!

Onlangse Bydraes

Kategorieë

Nog Bydraes